the final cobain verdens gang coffee table scoop vm i kulturklyschor demonstrera dig vackra vägar han är där uppe bullybompa var har han varit? a new angle on Stig puff i dungen in your pocket? vi klämmer på dennis-paketet varför är de så allvarliga? förstasidan
the Asshole Camper anthem, by DJ Speed-OI linje med den värderealism som efter utspel från Stig Larsson och ett stort antal representanter från svensk kulturpress dominerar den svenska estetiken återupprättar nu Asshole Camper, som första svenska tidning den klassiskt camperska ansiktsvinkelläran utökad med Stockholms Skönhetsråds definitiva dekret i jakten på en objektiv mätning av skönhet. För uppdraget valde vi att ställa två av de djärvaste profilerna på den svenska kulturhimlen sida vid sida, i en duell på jämförande anatomisk grund.


FAKTA
Påpekade ansiktsvinkelns betydelse

Peter Camper (1722-1789), nederländsk anatom, medicine professor i Franeker, Amsterdam och Groningen, samt mångsidig kraniolog, påpekade ansiktsvinkelns betydelse på jämförande anatomisk grund i gränsområdet mellan högre primater och människan. Skrev även en avhandling om den bästa formen på skor, "Verhandeling over den besten schoen" (1781). (ur NE.se)

Objektivismens egen överstepräst, poeten Stig Larsson (figur 1), var ett självklart val. Efter en noggrann mätning under överinseende av Skönhetsrådets estetis publicus kunde vi dra en hel räcka avgörande slutsatser. Vi citerar ur protokollet:

"Stig Larsons alfa-vinkel ger vid handen ett relativt lågt näsryggsvärde. Å andra sidan ser vi en imponerande vinkelöppning (se lambda) av hak- och kindpartiet, vilket vittnar om en medveten estetisk profil. Denna i och för sig respektingivande vinkel måste emellertid även relateras till de övriga, som nätt och jämnt håller sig inom godkända intervall. Notera särskilt det låga beta-värdet, där vinkeln inte är i närheten av de nivåer vi sett hos till exempel Anders Nunstedt och Ann Jäderlund."

Asshole Campers kommentar:

En av de största utmaningarna vid ett vetenskaligt förhållningssätt till estetiken är att forskaren inte sällan når oväntade och svårhanterliga resultat. Så är fallet här. Kanske riskerar mätningen av Stig Larsson att bli för vinkelläran vad Gauss skalle blev för kraniometrin och därmed underminera hela den vetenskapliga gärningen. Men - fakta talar sitt tydliga språk; en samlad bedömning kan inte resultera i annat än: Stig Larsson, vinkel ut.

Uppstickaren och författaren Alejandro Leiva-Wengers (figur 2) vinklar mättes och noterade vid en gala i ABF-huset i Stockholm, sponsrad av den hyresgästande inredningsbutiken Posh Living. Ur protokollet:

"Alfa-vinkeln är förvisso inte så stor i jämförelse med storheter som Erik Blix, men håller sig ändå tydligt inom normalkurvan. Likaledes kan vi notera hur lambda-värdets långt understiger Stig Larssons extrema notering (som också blev den avgörande faktorn i för poetens slutgiltiga omdöme). Där upphör medelvärdena. Leiva-Wengers uppvisar i övrigt en i m p o n e r a n d e pannvinkel, i paritet med storheter som Paolo Roberto. Sätt sedan denna p e r s e magnifika vinkel i relation till en beta-vinkel som utan att förfalla till hyperboler inte kan betecknas som något annat v ä r l d s k l a s s - inte ens Tomas Pynchon uppvisade en sådan beta-vinkel vid den famösa och omdiskuterade Oklahoma City-mätningen 1985 - och vi ser en helhet som inte kan betecknas annat än mästerlig."

Asshole Campers kommentar:

Om vetenskapens pris ibland kan vara högt så är det de stora upptäkterna som är dess belöning. Den vinkelsumma som Alejandro Leiva Wenger uppnår, enligt Stockholms Skönhetsråds senaste tillägg, en vinkelsumma som inte bara är en prydno för honom själv, utan för hela vinkelläran som sådan: det höga, ackumulerade värdet sönderfaller föredömligt i fina, välkalibrerade delsummor för repektive ansiktsmuskel. Det är oss ett sant nöje att meddela omdömet: Leiva Wenger, vinkel in.

© Copyright 2003 Asshole Camper Worldwide Study Circle